Onze beloftes

SFA is een industriële groep die wereldwijd actief is en ons hoofddoel is heel eenvoudig: het ontwerpen en vervaardigen van oplossingen voor particulieren en professionals overal waar water stroomt en wegstroomt.

Het is onze ambitie om SAMEN met al onze partners en stakeholders (iedereen die deelneemt aan het economische leven, iedereen die het bedrijf respecteert en iedereen die het min of meer direct beïnvloedt) te blijven GROEIEN met een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van ontwikkeling en permanente vooruitgang.

 Respect is de basis van onze relatie met al onze stakeholders en dient een vast onderdeel te zijn van onze zakelijke activiteiten en relaties. Er dient rekening te worden gehouden met de erkenning van individuele verschillen en deze dient verder te gaan dan de minimale naleving van wet- en regelgeving.

Respect staat centraal in menselijke interactie, niet alleen binnen SFA en naar onze klanten toe, maar ook in onze sociale en maatschappelijke omgeving.

We respecteren individuen en hun recht op privacy.

Als zodanig verbindt SFA zich ertoe

 • niet te discrimineren in arbeidsrelaties om welke reden dan ook en in het bijzonder
 • personen niet te discrimineren op grond van geslacht of leeftijd, ras, sociale, culturele of nationale afkomst, vakbondsactiviteiten, seksuele voorkeur, beperking, politieke overtuiging of religie;
 • nieuwe mensen aan te nemen en werknemers te bevorderen uitsluitend op basis van professionele criteria, naargelang hun specifieke kwaliteiten, en hen met respect (voor hun privéleven) en zonder vriendjespolitiek te behandelen.

 

  Integriteit leidt ertoe dat we onze plicht tot eerlijkheid in onze bedrijfsvoering strikt in acht nemen. Het vereist dat wij allemaal, en het management in het bijzonder, individueel het goede voorbeeld geven bij de uitvoering van onze werkzaamheden tegenover onze klanten, onze collega's en alle andere stakeholders.

 

  Kwaliteit betekent  het leveren van hoogwaardige service aan onze klanten. Kwaliteit geldt voor elk bedrijfsonderdeel en iedereen speelt een rol en draagt bij aan het bereiken van dit doel. Onze ambitie is om door al onze stakeholders te worden erkend en aanbevolen door samen te groeien.

 

  De teamspirit die ons inspireert, omvat solidariteit en samenwerking. Teamspirit betekent dat we de beste vaardigheden kunnen combineren ten behoeve van onze klanten en stakeholders en dat we samen de uitdagingen het hoofd kunnen bieden die we nu en in de toekomst tegenkomen. 

Onze handelings- en gedragsprincipes zijn in overeenstemming met fundamentele principes, zoals die van de Universele verklaring van de rechten van de mens, de Britse Modern Slavery Act (wet inzake moderne slavernij) en die van de Internationale Arbeidsorganisatie (in het bijzonder die met betrekking tot het verbod op kinder- en dwangarbeid).

Werknemers
Klanten
Leveranciers
Milieu
Concurrenten

Onze betrokkenheid naar onze werknemers

 

SFA verbindt zich ertoe :

  de nodige maatregelen te nemen om elke situatie van intimidatie te voorkomen.

  te waarborgen dat de handelingen van zijn werknemers in overeenstemming zijn met de wet, de regels van vertrouwelijkheid respecteren en geen risico's van corruptie, belangenverstrengeling of misbruik van bedrijfsactiva met zich meebrengen. 

  zijn werknemers de nodige voorwaarden te bieden om hun gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen en de overeenkomstige preventieve training te stimuleren.

  de professionele ontwikkeling van zijn werknemers te stimuleren door ervoor te zorgen dat hun werkzaamheden worden verrijkt, dat zij de kans krijgen om hun vaardigheden te verbeteren door middel van passende training, dat hun loopbaan zich ontwikkelt en dat zij betrokken worden bij het bedrijf.

  de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van werknemers na te leven.

Onze betrokkenheid naar onze klanten

 

Het vertrouwen van de klanten van SFA in zijn activiteiten en producten is een van de belangrijkste aandachtspunten van het bedrijf. 

Het vertrouwen van klanten wordt gewonnen en behouden, met name door hun rechten altijd te respecteren, door hun belangen te beschermen en door er constant voor te zorgen dat alleen beloftes worden gedaan die kunnen worden nagekomen en gerespecteerd.

  SFA houdt rekening met de behoeften van consumenten door hen te voorzien van sanitaire comfortoplossingen die voldoen aan hun vereisten, nu en in de toekomst.

  SFA verstrekt haar klanten de technische informatie die zij nodig hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, met name met betrekking tot de objectieve prestaties van producten.

  SFA houdt zich in zijn relatie met zijn leveranciers en klanten aan hun commerciële spelregels en onthoudt zich van alle praktijken die het natuurlijke spel van vrije concurrentie zouden kunnen verstoren. In het bijzonder wordt elke vorm van vriendjespolitiek of elk risico op corruptie verworpen.

  SFA biedt klanten commerciële promotieacties aan om hun ontwikkeling te ondersteunen, rekening houdend met de specifieke wettelijke beperkingen van elk land.

Onze betrokkenheid naar onze leveranciers

 

SFA beschouwt zijn leveranciers als een integraal onderdeel van het waardevermeerderingsproces van het bedrijf en werkt zo op lange termijn samen. Bij het kiezen van leveranciers wordt niet alleen gekeken naar gemak, maar wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van evaluatiecriteria die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen. In deze context verbindt SFA zich ertoe het bewustzijn van de leveranciers te vergroten om ervoor te zorgen dat zij de rechten van de mensen met wie zij werken volledig respecteren, hun bedrijf transparant en duurzaam leiden en de milieu-impact van hun bedrijfsactiviteiten proberen te verminderen. 

  SFA kiest zijn leveranciers op basis van:

 • prestaties en concurrentiekracht van hun producten;
 • de kwaliteit van hun diensten en hun vermogen om hun duurzaamheid te waarborgen;
 • de mate van exclusiviteit die vereist is in overeenstemming met het strategische karakter van het product of de dienst.

  SFA garandeert transparantie, onpartijdigheid en een eerlijke behandeling bij de onderhandelingen en bij de gunning van zijn contracten; SFA baseert zijn keuze op een objectieve evaluatie van leveranciers, prijzen en het vermogen om de kwaliteit van de aangekochte producten te leveren.

  De dochterondernemingen van SFA implementeren passende selectie- en evaluatieprocedures voor hun leveranciers en onderaannemers die aan deze eisen voldoen.

  SFA ontwikkelt partnerschapsrelaties met zijn leveranciers die vertrouwelijkheids- of zelfs niet-concurrentiebedingen bevatten, zodat elke partij haar belangen kan beschermen. 

  De afdelingen van SFA die betrokken zijn bij de aankoop van producten en diensten zijn verantwoordelijk voor:

 • aanbestedingen
 • benchmarkvoorwaarden
 • systematische concurrerende biedingsprocedures om de beste totaalleverancier te vinden met verschillende offertes
 • regels voor nieuwe contractonderhandelingen.

Onze betrokkenheid naar het milieu

 

SFA beschouwt water als een essentieel werelderfgoed en beperkt daarom het verbruik ervan in zijn producten, evenals zijn impact op het milieu in zijn eigen fabriek.

  SFA maakt deel uit van een actieve en vrijwillige aanpak van milieubehoud.

      Zijn ISO 14001-certificering is het criterium dat deze permanente aanpak valideert.

  Op zijn productielocaties communiceert SFA met omwonenden om de bescherming van wederzijdse belangen te garanderen.

  SFA zorgt ervoor dat de regelgeving, het milieu en de cultuur van de landen waarin het bedrijf actief is, strikt worden gerespecteerd.

Onze betrokkenheid naar onze concurrenten

 

SFA steunt eerlijke concurrentie en zal zich onthouden van openbare of persoonlijke kritiek op concurrenten of het illegaal verkrijgen van bedrijfsinformatie.

  De managementafdelingen van SFA zien er in het bijzonder op toe dat de concurrentieregels in elk land strikt worden nageleefd, in overeenstemming met hun eigen regelgeving.

  Indien nodig kunnen zij met strikte inachtneming van de antitrustbepalingen betrekkingen met hun concurrenten onderhouden.

Werknemers

Onze betrokkenheid naar onze werknemers

 

SFA verbindt zich ertoe :

  de nodige maatregelen te nemen om elke situatie van intimidatie te voorkomen.

  te waarborgen dat de handelingen van zijn werknemers in overeenstemming zijn met de wet, de regels van vertrouwelijkheid respecteren en geen risico's van corruptie, belangenverstrengeling of misbruik van bedrijfsactiva met zich meebrengen. 

  zijn werknemers de nodige voorwaarden te bieden om hun gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen en de overeenkomstige preventieve training te stimuleren.

  de professionele ontwikkeling van zijn werknemers te stimuleren door ervoor te zorgen dat hun werkzaamheden worden verrijkt, dat zij de kans krijgen om hun vaardigheden te verbeteren door middel van passende training, dat hun loopbaan zich ontwikkelt en dat zij betrokken worden bij het bedrijf.

Klanten

Onze betrokkenheid naar onze klanten

 

Het vertrouwen van de klanten van SFA in zijn activiteiten en producten is een van de belangrijkste aandachtspunten van het bedrijf. 

Het vertrouwen van klanten wordt gewonnen en behouden, met name door hun rechten altijd te respecteren, door hun belangen te beschermen en door er constant voor te zorgen dat alleen beloftes worden gedaan die kunnen worden nagekomen en gerespecteerd.

  SFA houdt rekening met de behoeften van consumenten door hen te voorzien van sanitaire comfortoplossingen die voldoen aan hun vereisten, nu en in de toekomst.

  SFA verstrekt haar klanten de technische informatie die zij nodig hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, met name met betrekking tot de objectieve prestaties van producten.

  SFA houdt zich in zijn relatie met zijn leveranciers en klanten aan hun commerciële spelregels en onthoudt zich van alle praktijken die het natuurlijke spel van vrije concurrentie zouden kunnen verstoren. In het bijzonder wordt elke vorm van vriendjespolitiek of elk risico op corruptie verworpen.

  SFA biedt klanten commerciële promotieacties aan om hun ontwikkeling te ondersteunen, rekening houdend met de specifieke wettelijke beperkingen van elk land.

Leveranciers

Onze betrokkenheid naar onze leveranciers

 

SFA beschouwt zijn leveranciers als een integraal onderdeel van het waardevermeerderingsproces van het bedrijf en werkt zo op lange termijn samen. Bij het kiezen van leveranciers wordt niet alleen gekeken naar gemak, maar wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van evaluatiecriteria die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen. In deze context verbindt SFA zich ertoe het bewustzijn van de leveranciers te vergroten om ervoor te zorgen dat zij de rechten van de mensen met wie zij werken volledig respecteren, hun bedrijf transparant en duurzaam leiden en de milieu-impact van hun bedrijfsactiviteiten proberen te verminderen. 

  SFA kiest zijn leveranciers op basis van:

 • prestaties en concurrentiekracht van hun producten;
 • de kwaliteit van hun diensten en hun vermogen om hun duurzaamheid te waarborgen;
 • de mate van exclusiviteit die vereist is in overeenstemming met het strategische karakter van het product of de dienst.

  SFA garandeert transparantie, onpartijdigheid en een eerlijke behandeling bij de onderhandelingen en bij de gunning van zijn contracten; SFA baseert zijn keuze op een objectieve evaluatie van leveranciers, prijzen en het vermogen om de kwaliteit van de aangekochte producten te leveren.

  De dochterondernemingen van SFA implementeren passende selectie- en evaluatieprocedures voor hun leveranciers en onderaannemers die aan deze eisen voldoen.

  SFA ontwikkelt partnerschapsrelaties met zijn leveranciers die vertrouwelijkheids- of zelfs niet-concurrentiebedingen bevatten, zodat elke partij haar belangen kan beschermen. 

  De afdelingen van SFA die betrokken zijn bij de aankoop van producten en diensten zijn verantwoordelijk voor:

 • aanbestedingen
 • benchmarkvoorwaarden
 • systematische concurrerende biedingsprocedures om de beste totaalleverancier te vinden met verschillende offertes
 • regels voor nieuwe contractonderhandelingen.
Milieu

Onze betrokkenheid naar het milieu

 

SFA beschouwt water als een essentieel werelderfgoed en beperkt daarom het verbruik ervan in zijn producten, evenals zijn impact op het milieu in zijn eigen fabriek.

  SFA maakt deel uit van een actieve en vrijwillige aanpak van milieubehoud.

      Zijn ISO 14001-certificering is het criterium dat deze permanente aanpak valideert.

  Op zijn productielocaties communiceert SFA met omwonenden om de bescherming van wederzijdse belangen te garanderen.

  SFA zorgt ervoor dat de regelgeving, het milieu en de cultuur van de landen waarin het bedrijf actief is, strikt worden gerespecteerd.

Concurrenten

Onze betrokkenheid naar onze concurrenten

 

SFA steunt eerlijke concurrentie en zal zich onthouden van openbare of persoonlijke kritiek op concurrenten of het illegaal verkrijgen van bedrijfsinformatie.

  De managementafdelingen van SFA zien er in het bijzonder op toe dat de concurrentieregels in elk land strikt worden nageleefd, in overeenstemming met hun eigen regelgeving.

  Indien nodig kunnen zij met strikte inachtneming van de antitrustbepalingen betrekkingen met hun concurrenten onderhouden.

Voor informatie over ethiek en naleving of om een ​​ethisch incident aan de Groep te melden, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier: